• ถุงเพิ่ม CO2
  • ถุงเพิ่ม CO2
  • ถุงเพิ่ม CO2
  • ถุงเพิ่ม CO2

ถุงเพิ่ม CO2

ราคาปกติ
รวมภาษี.
# of bags

CO2 Exhaler

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังจากเส้นใยของเห็ดราเพื่อเพิ่ม CO2 ให้ไม้ประดับที่ปลูกในที่ร่มหรือในบริเวณบ้านที่ไม่โดนแสงแดดเพื่อช่วยให้ต้นไม้เหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างสมบูรณ์

  • น้ำหนัก: 1 บล๊อคมีน้ำหนักประมาณ 4.5-5 กิโลกรัม
  • การสร้าง CO2 ของ CO2 exhaler: สามารถปล่อย CO2 จากบล๊อคได้อย่างสม่ำเสมอและนานถึง 9 เดือน
  • ผลผลิตจากบล๊อค: ในระหว่างที่บล๊อค CO2 ช่วยปล่อย CO2เพื่อช่วยให้พืชในที่ร่มเติบโต เราก็สามารถเก็บเกี่ยวเห็ดหลินจือเพื่อนำมาบริโภคได้ไปพร้อมๆกัน เนื่องจากในบล๊อคนี้มีเส้นใยของเห็ดหลินจืออยู่ ทำให้ได้ประโยชน์แบบ 2 in 1 ไปเลย
  • การเพิ่ม CO2: บล๊อคนี้ช่วยเพิ่มระดับ CO2 ประมาณ 200ppm ต่อ 1 บล๊อค
  • การใช้งาน: บล๊อค CO2 นี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการปลูกพืชในที่ร่มในยุโรปและในเอชียจากฟาร์ม Earthling
  • การใช้ธรรมชาติในการแก้ปัญหา: นำ CO2 ที่เกิดจากธรรมชาติของการเติบโตของเห็ดไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับพืชในที่ร่มหรือไม้ประดับ
  • ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น: ผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรงจากฟาร์ม Earthling ของเรา


** ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ made to order เราผลิตขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นและเห็ดหลินจือยังไม่ได้ก่อตัวก่อนจัดส่ง