• น้ำผึ้งเห็ดหลินจือลำไย
  • น้ำผึ้งเห็ดหลินจือลำไย
  • น้ำผึ้งเห็ดหลินจือลำไย

น้ำผึ้งเห็ดหลินจือลำไย

ราคาปกติ

น้ำผึ้งลำไยพร้อมเนื้อเห็ดหลินจือออร์แกนิกที่ปลูกในไทย 1,000 มก. ในแต่ละมื้อ

น้ำผึ้งลำไยเป็นน้ำผึ้งผึ้งทั่วไป แต่ผึ้งเก็บน้ำหวานจากต้นลำไย

ผงเห็ดหลินจือได้รับการสกัดไว้ล่วงหน้าเพื่อการดูดซึมและพร้อมรับประทาน ไม่จำเป็นต้องทำความร้อน