เห็ดสดและเห็ดอบแห้งสำหรับการนำไปปรุงอาหาร

 • เห็ดสมองลิงสด
  เห็ดสมองลิงสด
  เห็ดสมองลิงสด

  เห็ดสมองลิงสด

  ราคาปกติ 300.00 ฿+
 • เห็ดนางรมดอยสด
  เห็ดนางรมดอยสด
  เห็ดนางรมดอยสด

  เห็ดนางรมดอยสด

  ราคาปกติ 300.00 ฿+
 • ชุดเห็ดหลากสายพันธุ์
  ชุดเห็ดหลากสายพันธุ์
  ชุดเห็ดหลากสายพันธุ์

  ชุดเห็ดหลากสายพันธุ์

  ราคาปกติ 850.00 ฿+
 • เห็ดนางรมทอง
  เห็ดนางรมทอง
  เห็ดนางรมทอง

  เห็ดนางรมทอง

  ราคาปกติ 300.00 ฿+
 • เซ็ทปลูกเห็ดพรีเมี่ยมน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม
  เซ็ทปลูกเห็ดพรีเมี่ยมน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม
  เซ็ทปลูกเห็ดพรีเมี่ยมน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม

  เซ็ทปลูกเห็ดพรีเมี่ยมน้ำหนัก 4.5 กิโลกรัม

  ราคาปกติ 900.00 ฿
 • เห็ดสมองลิงอบเเห้ง
  เห็ดสมองลิงอบเเห้ง
  เห็ดสมองลิงอบเเห้ง

  เห็ดสมองลิงอบเเห้ง

  ราคาปกติ 800.00 ฿+
 • ทัวร์ฟาร์มเห็ดเอิร์ธลิงก์
  ทัวร์ฟาร์มเห็ดเอิร์ธลิงก์
  ทัวร์ฟาร์มเห็ดเอิร์ธลิงก์

  ทัวร์ฟาร์มเห็ดเอิร์ธลิงก์

  ราคาปกติ 250.00 ฿