กัมมี่เห็ด (Mushroom Gummies)

และในที่สุด...เราก็มีกัมมี่ที่มีส่วนผสมของเห็ดแท้

ในแต่ละขวดมีกัมมี่ 60 ชิ้น ขนาดรับประทานที่แนะนำคือ 2 ชิ้นต่อวัน และใน 1 ขวดสามารถรับประทานได้ประมาณหนึ่งเดือน